dendrologi, fitogeografi, etnobotani, etnobotany, phytogeography, dendrology, forest botany

Video Penting

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=DRRa2vmkqts[/embedyt][embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=orKvPfu1V34[/embedyt][embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=779XAWQ8gaM[/embedyt][embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=mlOBJztrKiw[/embedyt][embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=3l5Z1oLAJOs[/embedyt]