*** APA, SIAPA, BERAPA, MENGAPA ***

nani (apa), nani go (bahasa apa), nihon go (bahasa Jepang)

nan no niku (daging apa), ushi (sapi), tori (ayam), yagi (kambing), sakana (ikan)

Nani kore? / Kore desuka? (Apa ini?)

nani ni (pada apa), nani e (kepada apa), nani kara (dari apa)

nan no tame ni (untuk apa)

kome de (dari beras), hashi de (dengan sumpit)

Nan demo ok (Apa saja boleh)

Nandemo nai / daijoubu (Tidak apa-apa)

Nani mo nai (Tidak ada apa-apa)

Nani ka attara (Kalau ada apa-apa)

 

*siapa

dare (siapa), ato dare (siapa lagi)

watashi (saya), ore / boku / watashi (aku, -ku)

watashitachi (kita), watashidomo (kami)

kimi (kamu, -mu), omae / anata (kau)

kare / kanojo (ia, -nya, dia), karera (mereka)

chichi (ayah, bapak), haha (ibu), ko (anak), tsuma (isteri), otto (suami)

ani /ane (kakak), otouto / imouto (adik)

otoko no ko (anak laki-laki), onna no ko (anak perempuan)

dare no hon (buku siapa)

watashi no mono (punya saya)

Tarou to sono tomodachi (Tarou dan teman-temannya)

dare ni (pada siapa), dare e (Kepada siapa), dare kara (dari siapa)

Dare no tokoro ni aru? (Apa pada siapa?)

Dare no koto wo shinjiteru? (Percaya pada siapa?)

Dare eno tegami? (Surat kepada siapa?)

Dare kara no okurimono? (Hadiah dari siapa?)

Dare to iku? (Pergi dengan siapa?)

dare no tameni (untuk siapa)

watashi ni totte (bagi saya)

karera no oya to shite (sebagai orangtua mereka)

Dare demo ok (Siapa saja boleh)

Dare mo inakatta (Tidak ada siapa-siapa)

Dare ka itara (Kalau ada siapa-siapa)

 

*berapa

ikutsu (berapa), ato ikutsu (berapa lagi)

hitotsu dake (satu saja), ato futatsu (dua lagi)

0 – zero (nol, kosong)

1 – ichi (satu)

2 – ni (dua)

3 – san (tiga)

4 – shi / yon (empat)

5 – go (lima)

6 – roku (enam)

7 – shichi / nana ( tujuh)

8 – hachi (delapan)

9 – kyuu / ku (sembilan)

10 – juu (sepuluh)

20 – nijuu (dua puluh)

31 – sanjuu icni (tiga puluh satu)

42 – yonjuu ni (empat puluh dua)

53 – gojuu san (lima puluh tiga)

11 – juuichi (sebelas)

12 – juuni (dua belas)

13 – juusan (tiga belas)

14 – juushi (empat belas)

15 – juugo (empat belas)

600 – roppyaku (enam ratus)

7.000  – nanasen (tujuh ribu)

80.000 – hachiman (delapan puluh ribu)

900.000 – kyuujuuman (sembiran ratus ribu)

hitori (seorang), 1hiki – ippiki (sekor), 2hiki – nihiki (dua ekor)

3ko – sanko (tiga buah), 4hon – yonhon (empat batang)

5mai – gomai (lima lembar), 6kai – rokkai (enam kali), 7kiro – nanakiro (tujuh kilo)

dono kurai no kikan (berapa lama)

chotto no aida (sebentar)

suuhun (beberapa menit), ichijikan han (satu setengah jam)

futsuka (dua hari), san syuukan (tiga minggu), yon kagetsu (empat bulan), gonen (lima tahun)

Ikura demo ok (Berapa saja boleh )

Hitotsumo nai (Satu pun tidak ada)

Hitori mo inai (Seorang pun tidak ada)

Sukoshi mo nai (Sedikit pun tidak ada)

ikutsu : ikutsuka (berapa : beberapa)

 

* keberapa

nanbanme (keberapa)

shonichi (hari pertama), dainisyuu (minggu kedua), daisansya (orang ketiga)

ryoute (kedua tangan), sono sannin (ketiga orang itu)

 

* mengapa

nani wo shiteiru tokoro (sedang mengapa)

gaisyutsutyuu (sedang pergi)

mou itta (sudah pergi)

mada neteiru (masih tidur)

mada ikanai (belum pergi)

iku hazu / iku yotei (akan pergi)

iku / iku tsumori (mau pergi)

ikitakunai (tidak mau pergi)

ittemitai (ingin pergi)

ikukoto ga dekiru (bisa pergi)

ikenai (tidak bisa pergi)

ittemo yoroshii (boleh pergi)

ittewa ikenai (tidak boleh pergi)

ikanakerebanaranai (harus pergi)

ikanakutemo ii (tidak usah pergi)

Ikuna (Jangan pergi)

Douzo mata kitekudasai (Silakan datang lagi)

Chotto tabetemite! (Coba makan!)

Doa wo akete! (Tolong buka pintu!)

taberu tameni (untuk makan)

taberu no nara (kalau mau makan)

Penulis: Mama Eiko logo FB logo facebook icon